“มทบ.27 เยี่ยมมอบเงินสงเคราะห์ให้บุตรที่มีความต้องการพิเศษ งวดที่ 19 ของ กองทัพบก”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และ พันเอกประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะแม่บ้าน ฯและเจ้าหน้าที่พยาบาล จาก โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินสงเคราะห์ให้บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกองทัพบก งวดที่ 19 จำนวน 3 ราย ๆละ 3,000 บาท รวม 9,000 บาท ณ บ้านพักของกำลังพล เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเป็นทุนในการยังชีพ พร้อมทั้งได้สอบถามปัญหา ความต้องการ และสนับสนุนให้ผู้พิการได้ประกอบอาชีพเพื่อเป็นรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน….ครอบครัวกองทัพบก”