“มทบ.27 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้​พระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปราม​การทรมาน​และการกระทำให้​บุคคล​สูญหาย​ พ.ศ.2565​ ณ ห้องอบรม กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี นายทหารพระธรรมนูญ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้บรรยาย มีกำลังพล จาก หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 และ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ จำนวน 77 นาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลที่เกี่ยวข้อง​ ได้มีความรู้​และความเข้าใจนำไปปฏิบัติ​ได้ถูกต้อง