มทบ.27 ให้การต้อนรับ คณะชุดตรวจกิจการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ สายพลาธิการ ประจำปี 2566
พลตรี พิสิษฐ์ ผาสุข เสนาธิการ กรมพลาธิการทหารบก หัวหน้าคณะชุดตรวจกิจการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ สายพลาธิการ ประจำปี 2566 พร้อมคณะชุดตรวจฯ จำนวน 13 นาย ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม หน่วย มณฑลทหารบกที่ 27 และ หน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อตรวจสอบการดำเนินการตามวงรอบการส่งกำลังของหน่วยให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่งและอนุมัติหลักการที่เกี่ยวกับสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 3 สายพลาธิการ และตรวจสอบติดตามความคืบหน้าการปรับสถานภาพ สิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 2 และ 4 ทางบัญชีและทางระบบสารสนเทศ สายงานส่งกำลังบำรุง (LOGSMIS) ให้กับหน่วยในพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 (1) และคณะผู้บังคับบัญชา ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27