” มทบ.27 เตรียมพร้อมรับน้องทหารใหม่ ผลัด 1/66 เข้าสู่รั้วของกองทัพบก”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการรับ – ส่ง ทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 ผลัด 1 ซึ่งจะเข้ารายงานตัวในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม เพื่อให้เกิดความพร้อมในกรรมวิธีการรับ-ส่งทหารกองประจำการ ต่อจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมทั้งสังเกตการณ์ซักซ้อมการดูแลการปฐมพยาบาลผู้ป่วยโรคลมร้อนโดยใช้นวัตกรรม Smart Cooling Bed ที่นอนป้องและลดอันตรายจากโรคลมร้อน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลน้องทหารใหม่ โดยเน้นย้ำข้อสั่งการของ ผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 2 อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและสูญเสียระหว่างการฝึกทหารใหม่
(เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566)