จิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”
พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27/ เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย จิตอาสา 904 และกำลังพลกองกำลังจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 27 บูรณาการร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด , และ เจ้าหน้าที่ รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” กิจกรรมประกอบด้วย ใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในบริเวณศาสนถาน เพื่อกำจัดที่อยู่อาศัยของยุงลาย ณ วัดสระทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ,คณะครู – นักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง และ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรม