“จิตอาสา “กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” ณ วัดป่าเรไร จ.ร้อยเอ็ด”
พันเอก เกียรติคุณ โป๊ะสูงเนิน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 (2)/รองเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย จิตอาสา 904 และกำลังพลกองกำลังจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 27 บูรณาการร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” ณ วัดป่าเรไร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมประกอบด้วย ใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่มีน้ำขัง และทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในบริเวณศาสนสถาน เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก โดยมี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) , คณะครู – นักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมฯ
(เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.)