ผบ.มทบ.27 มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด มทบ.27 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนของเหล่าทัพ ประจำปี 2666”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด กองทัพภาคที่ 2 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาใน โรงเรียนเตรียมทหาร , วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก , โรงเรียนนายสิบทหารบก และโรงเรียนนายสิบตามเหล่า ประจำปี 2566
ซึ่ง มณฑลทหารบกที่ 27 มีบุตของกำลังพลได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน ได้แก่ นาย ติณณภพ สีหาวงค์ บุตรของ จ่าสิบเอก กิตติ สีหาวงค์ สอบเข้าศึกษาต่อได้ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ และ นาย จีรวัฒน์ โทวงศ์ บุตรของ จ่าสิบเอก นิวัฒน์ โทวงศ์ สอบเข้าศึกษาต่อได้ที่โรงเรียนนายสิบทหารบก โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพล ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุตรของกำลังพล ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 0830 น.)