“ประกวดแข่งขันวงดนตรีสากลร่วมสมัย “คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทย เพื่อแผ่นดิน” ปีที่ 2 ประจำปี 2566 รอบที่2”
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะกรรมการตัดสิน การประกวดดนตรี จาก กองทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันวงดนตรีสากลร่วมสมัย “คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทย เพื่อแผ่นดิน” ปีที่ 2 ประจำปี 2566 รอบที่2 ณ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร กิจกรรมประกอบด้วย : การมอบใบประกาศเกียรติบัตร แม่ทัพภาคที่ 2 ให้กับสถานศึกษา ที่ผ่านเข้ารอบที่2 -ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ -การประกวดการแข่งขันดนตรี จำนวน 2 เพลง คือเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงถนัดทั่วไป
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก เกียรติคุณ โป๊ะสูงเนิน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนฯ เข้าร่วมชมและให้กำลังใจทีมนักดนตรี MC Band เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ประเภทดนตรีสากลร่วมสมัย โดยมี ดร.เชษฐา ค้าคล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม นำคณะครู , นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน ซึ่งให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี