“ มทบ.27 ตรวจสภาพความพร้อมรบและการฝึกเดินทางไกล ”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานตรวจสภาพความพร้อมรบ และฝึกเดินทางไกลระยะทาง 12 กิโลเมตร โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา นายทหาร นายสิบ ทหารกองประจำการ และพนักงานราชการพร้อมยุทโธปกรณ์ ร่วมตรวจสภาพความพร้อมรบ และการฝึกเดินทางไกล เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการเคลื่อนที่ด้วยเท้าของกำลังพล ให้สามารถสนองภารกิจในการช่วยหน่วยทางยุทธวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อสถานการณ์บีบบังคับให้ต้องเคลื่อนย้ายด้วยเท้า และเป็นการฝึกความอดทนของกำลังพลเป็นบุคคล เป็นหน่วย และเป็นส่วนรวม เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถประเมินค่าขีดความสามารถของกำลังพล ในการสนับสนุน หน่วยกำลังรบหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามเจตนารมณ์ของหน่วยเหนือ ทั้งในด้านการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 0900 น.)