มทบ.27 ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจแนะนำสายวิทยาการสารบรรณ ในโอกาสเข้าตรวจแนะนำสายวิทยาการสารบรรณ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2567
พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27(1) ให้การต้อนรับ พันเอก หญิง รจพร เฟื่องแก้ว หัวหน้าชุดตรวจแนะนำสายวิทยาการสารบรรณ และคณะฯ ในโอกาสเข้าตรวจแนะนำสายวิทยาการสารบรรณ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2567 หน่วย มณฑลทหารบกที่ 27 และหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร
ในโอกาสนี้ คณะชุดตรวจ ฯ ได้เข้าเยี่ยมคำนับ พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ณ ห้องรับรอง มณฑลทหารบกที่ 27
ต่อจากนั้น หัวหน้าชุดตรวจแนะนำสายวิทยาการสารบรรณ และคณะฯ ได้เข้าให้คำแนะนำชี้แจงและรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องเกี่ยวกับงานสายวิทยาการสารบรรณ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการกำลังพล และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านประวัติ เบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และสิทธิกำลังพล เข้ารับการตรวจแนะนำ การตรวจสมุดประวัติรับราชการของกำลังพล ข้อมูลกำลังพลจากระบบ PDX ของหน่วย และทำเนียบหน่วยในระบบ PDX เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้อง ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 0830 นาฬิกา)