มทบ.27 จัดกิจกรรมตามโครงการ “ค่ายเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2566 “
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดกิจกรรมตามโครงการ “ค่ายเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2566 ” ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมี คณะนายทหาร พร้อมด้วย นักศึกษาจาก ชมรมกตัญญูคลับ สาเกตนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรัก และเทิดทูนในสถาบันหลักของชาติ การเรียนรู้คุณธรรม, จริยธรรม และมารยาทในสังคมไทย อีกทั้งยังส่งเสริมให้ความรู้ในกิจกรรมจิตอาสา เพื่อให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือสังคม และผู้อื่น
ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้พบปะกับเยาวชน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและการสร้างเสริมอุดมการณ์ความรักสถาบันหลักของชาติให้กับเยาวชนด้วย
โดยวันนี้หน่วยได้นำเยาวชนเข้าสักการะ อนุสาวรีย์พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ ( CPR) โดยวิทยากรจาก โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อบรมการป้องกันและการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) การใช้ถังดับเพลิงในการดับไฟ โดยวิทยากรจาก สมาคมแสงธรรมรัตน์การกุศล หน่วยกู้ภัยอโสกร้อยเอ็ด ซึ่งเยาวชนให้ความสนใจและร่วมทำกิจกรรมอย่างดี