มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมด้านการป้องกันและสาธารณภัย ห้วงที่ 2
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันโท สุรชัย สารินทร์ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมด้านการป้องกันและสาธารณภัย ห้วงที่ 2 ของศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายปองพล ศิริเวช หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ