“มทบ.27 กระทำพิธีประดับเครื่องหมายชั้น ให้แก่ จนท.สนง.ผศ.ร.อ. ที่ได้รับการเลื่อนชั้นสูงขึ้น”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีประดับ เครื่องหมายชั้นให้แก่ นางสาวภัทรภาดา จันทร์เพชร หัวหน้างานสนับสนุน สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อยเอ็ด ระดับ 6 เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อยเอ็ด และ นางสาว นารีรัตน์ สุระเสียง เจ้าหน้าที่สนับสนุน สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อยเอ็ด ระดับ 5 เป็น หัวหน้างานสนับสนุน สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อยเอ็ด ระดับ 6 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวให้โอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และมอบของที่ระลึกแสดงความยินดี โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลเข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดี ณ ห้องโถง กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27 จังหวัดร้อยเอ็ด