“มทบ.27 มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ทบ. ที่สอบเข้าในมหาวิทยาลัยของรัฐและวิทยาลัยพยาบาลของรัฐ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกองทัพบก ที่สอบเข้าในมหาวิทยาลัยของรัฐและวิทยาลัยพยาบาลของรัฐ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566 จำนวน 7 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลร่วมเป็นเกียรติในพิธี ฯ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพลในสังกัด กองทัพบก ซึ่งมีรายได้น้อย และส่งเสริมสนับสนุนให้บุตรของกำลังพล ได้รับการศึกษาสูงขึ้น ตามนโยบายส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดกองทัพบก
(วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 0830 น.)