มทบ.27 สังเกตการณ์การรับสมัครและการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ มณฑลทหารบกที่ 27 ครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าสังเกตการณ์การรับสมัครและการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ มณฑลทหารบกที่ 27 ครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม โดยมี พันโท ธลัด พูลสวัสดิ์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 เป็นประธานกรรมการคัดเลือก เพื่อดำเนินกรรมวิธีการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ และยุติธรรม ตามนโยบายของ กองทัพภาคที่ 2 และกองทัพบก
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566)