มทบ.27 ร่วม Kick off กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวา และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ คลองเชียงขวัญโครงส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก ยุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ นายทหารประจำสำนักประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคงภายในจังหวัดมณฑลทหารบกที่ 27 /จิตอาสา 904 เป็นผู้แทนฯ ร่วม Kick off กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวา และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ คลองเชียงขวัญโครงส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด /รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฯ ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังพลกองกำลังจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 30 นาย
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566)