มทบ.27 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 และจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้นำหมู่บ้านและ ประชาชนในพื้นที่ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในการเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ (เป็นการส่วนพระองค์) ทรงเปิดอาคาร “วิทยวัฒน์ ทัศนา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้การรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด โดยขอเชิญร่วมประดับธงชาติและธงประจำพระองค์ ณ บริเวณอาคารบ้านเรือน สถานที่ทำงานโดยพร้อมเพรียงกัน และให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด บริเวณอาคารบ้านเรือน และในพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ดูแลสัตว์เลี้ยง บริเวณที่ขบวนเสด็จฯ ผ่าน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
พร้อมกันนี้ นายสิบเสนารักษ์ของหน่วย ได้เยี่ยมให้กำลังใจและมอบยาสามัญประจำบ้านให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีการร้องขอ(กรณีพิเศษ)ด้วยระบบออนไลน์ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ด้วย
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566)