“แข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธไมตรี ระหว่างทีมชมรมฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 27 และทีมข้าราชการฝ่ายปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำคณะผู้บังคับบัญชา และ คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธไมตรี ระหว่างทีมชมรมฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 27 และทีมข้าราชการฝ่ายปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมโดย นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พันตำรวจเอก ไกร สอนสี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด และนายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีนำไปสู่ความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด