มทบ.27 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานช่วยกำลังพลกองทัพบก ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว มณฑลทหารบกที่ 27 ประจำปีงบประมาณ 2567
พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานช่วยกำลังพลกองทัพบก ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว มณฑลทหารบกที่ 27 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม โดยมี พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27(1),คุณศรีวิจิตร อุทัยพรหม ผู้แทนประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ,ผู้แทนจาก รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและคณะกรรมการฯ จากกอง ฝ่าย แผนกที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ปี 2566 และสรุปยอดผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ปี 2567 พร้อมทั้งการวางแผนเยี่ยมเพื่อติดตามการดำเนินโครงการฯ โดยนำนโยบายของ หน่วยเหนือมาดำเนินการช่วยเหลือ ให้เป็นรูปธรรม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับกำลังพลกลุ่มดังกล่าว
(วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 0930 น.)