“กีฬาคือยาวิเศษ” มทบ.27 แข่งขันกีฬาภายในหน่วย ประจำปี 2566”
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในหน่วย ประจำปี 2566 โดยวันนี้มีการแข่งขันจำนวน 4 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอลชาย 9 คน ,ตระกร้อชาย ,กีฬาวอลเลย์บอล ชาย – หญิง ,เปตอง ชาย – หญิง ซึ่งมีกำลังพลนายทหาร ,นายสิบ จาก กอง ฝ่าย แผนก ภายในหน่วย และหน่วยขึ้นตรง มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในหน่วย สร้างความรัก สามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และ เสริมสร้างสุขภาพที่ดี รวมทั้งให้กำลังพลได้ผ่อนคลายจากการปฏิบัติงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมา