ชป.กร.มทบ.27 บรรยายสร้างเสริมอุดมการณ์ความรักชาติและประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารออนไลน์
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ( ชป.กร.มทบ.27 ) เป็นวิทยากรบรรยายสร้างเสริมอุดมการณ์ความรักชาติและประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 ให้ผู้ปกครองและเยาวชนที่เข้ารับการปฐมนิเทศ ภายใต้โครงการ “เส้นทางสู่ชีวิตใหม่ ประจำปี 2567” รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมชั้น3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โดย ชป.กร.มทบ.27 ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติและประชาสัมพันธ์แนวทางของกองทัพบกที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนในการสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ(กรณีพิเศษ)ด้วยระบบออนไลน์ และชี้แจงสิทธิพิเศษต่างๆที่จะได้รับในระหว่างเข้ารับราชการ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพ
( เมื่อ 18 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.)