“มทบ.27 ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) จว.ร.อ. ครั้งที่ 2/2567”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 (1) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมฯ เพื่อหารือข้อราชการที่สำคัญ ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
(เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 1330 น.)