ผบ.มทบ.27 เป็นประธานในพิธีเททองหล่อรูปเหมือน พระครูสุวัฒน์ธรรมสาร (หลวงปู่เสาร์ ธมฺมสุทโธ)
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเททองหล่อรูปเหมือน พระครูสุวัฒน์ธรรมสาร (หลวงปู่เสาร์ ธมฺมสุทโธ) อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ตรีไสล บ้านข่าใหญ่ ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ณ มณฑลพิธีโรงหล่อพรหมประกาศิต บ้านหนองหลุบ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระมหาอำนวย มหาวีโร ,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตรร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ทายก ทายิกา ร่วมพิธีเททองหล่อรูปเหมือน พระครูสุวัฒน์ธรรมสาร (หลวงปู่เสาร์ ธมฺมสุทโธ)