มทบ.27 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ เดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2567
วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ เดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ และนายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 20 อำเภอ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยก่อนการประชุมมีการพิธีมอบเครื่องหมาย “เข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี” พิธีมอบเกียรติบัตร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด และพิธีการประกาศยกย่องคนดีศรีจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมอบไล่ เชิดชูเกียรติแก่คนดีศรีจังหวัด
ทั้งนี้ในการประชุมมีการหารือเรื่องกะทรวงมหาดไทย ขอความร่วมมือในการใช้ลายผ้าพระราชทาน จำนวน 4 ลาย รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างองค์พญาศรีสุทโธนาคราช รวมถึงประชาสัมพันธ์ระบบ LINE OFFICIAL, เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และ การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบ Ful Scale Emergency Excercire “กรณีจับตัวประกันและเพลิงไหม้ท่าอากาศยาน” ประจำปี 2567