ขอแสดงความยินดี กับ จ่าสิบเอก สุชาติ มะลิเลิศ สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 ได้รับรางวัลเป็นผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทาง YouTube และเป็นแรงบันดาลใจให้กำลังพลกองทัพบก จาก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ครับ