“ประเมินครูฝึกทหารใหม่…หัวใจหลักของการฝึกทหารกองประจำการ”
หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 รับการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกครูทหารใหม่ จากคณะกรรมการภายในหน่วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2567 แบ่งเป็น 5 สถานีตรวจสอบ ได้แก่
สถานีที่1 การฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น
สถานีที่2 การฝึกการใช้ดาบปลายปืน
สถานีที่3 การฝึกการใช้ลูกระเบิดขว้าง
สถานีที่4 การฝึกบุคคลทำการรบ
สถานีที่5 การฝึกใช้อาวุธประจำกาย
.
ซึ่งการตรวจสอบและประเมินผลครูทหาร จะสร้างความมั่นใจให้กับครูทหารที่จะทำหน้าที่พี่เลี้ยง เป็นต้นแบบ ความเข้มแข็ง อดทน ผู้ถ่ายทอดหลักนิยม และการฝึกให้แก่ทหารใหม่ ซึ่งจะเข้ามาประจำการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นี้ต่อไป