มทบ.27 สังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
พันเอก ธนาธิป เรียงอิศราง รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด มณฑลทหารบกที่ 27 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร(ฝ่ายทหาร) สังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 พื้นที่ มณฑลทหารบกที่ 27 จังหวัดยโสธร โดยมี พันโท กฤษฎา ตะเภาพงษ์ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 25 ประธานคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุม อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
(เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 12.30 น.)