ผบ.มทบ.27 ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 ในพื้น จังหวัดร้อยเอ็ด
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 ในพื้นที่ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันโท กุลฉัตร สุจริตกุล ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ 2 ประธานกรรมการตรวจเลือกฯ จ.ร้อยเอ็ด(คณะที่ 3) ให้การต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยมขั้นตอนการตรวจเลือก ฯ พร้อมพบปะทหารกองเกินและญาติ และผู้นำชุมชน ณ โดมเอนกประสงค์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกฯ ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมี พันโท คมศักดิ์ พราวศรี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ประธานการตรวจเลือกฯ จ.ร้อยเอ็ด(คณะที่ 2) ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้ชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติที่สำคัญ โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้พบปะทหารกองเกินและญาติ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำท้องถิ่น ชี้แจงถึงความสำคัญและความจำเป็นของการตรวจเลือกทหารฯ เน้นย้ำเรื่องการดำเนินการด้วยความโปร่งใส และเชิญชวนให้มีการสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการ รวมทั้งได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติตามข้อกฎหมาย คำสั่งและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
(วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.)