ขอขอบคุณในน้ำใจที่มอบให้
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง มอบเตียงให้กับครอบครัวกำลังพลที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
สิบเอก กอบชัย แก่นนาคำ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง เป็นผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง นำเตียงผู้ป่วย จำนวน 1 เตียง มามอบให้กับนางสุดารัตน์ สารินทร์ ภริยาของพันเอก สุรชัย สารินทร์ ที่มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังและเป็นผู้ป่วยติดเตียง ณ บ้านพักข้าราชการมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร่วมรับมอบและให้คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยในครั้งนี้ด้วยด้วย