ผบ.มทบ.27 รับการรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร
พลตรีประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 รับรายงานตัวเข้าของนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 4 นาย ได้แก่
1. พันเอก สุรชาติ อาจหาญ ตำแหน่ง รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27
2. พันเอกนริศชัย ชัยมาลา ตำแหน่ง ประจำมณฑลทหารบกที่ 27
3. พันเอก ปณิธาน ภารการ ตำแหน่ง หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง มณฑลทหารบกที่ 27
4. พันโท วิศว บุญมา ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวแสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับในโอกาสที่ได้รับการปรับย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ และขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน รวมทั้งร่วมกันพัฒนาหน่วยและดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพล และครอบครัวให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
(วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.)