“ผบ.มทบ.27 เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาวิชาทหาร, ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27, ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จากจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร จำนวน 131 สถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงนโยบายและข้อสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2567
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบโล่เกียรติคุณให้กับ สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลการตรวจศูนย์ฝึกแข็งขันประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และ โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27 จังหวัดร้อยเอ็ด