มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ ชุดครูฝึกจากกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลเมืองสรวง เทศบาลตำบลคูเมือง เทศบาลตำบลกกกุงและเทศบาลตำบลหนองหิน จำนวน 200 คน โดยมี นายสุวัฒน์ เป้าจังหาร นายอำเภอเมืองสรวง เป็นประธานฯ ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 3-5 สิงหาคม 2563 โดยมีคณะวิทยากร จาก มทบ.27 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด,พิสูจน์หลักฐานจังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดในครั้งนี้