“มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก และรับมอบเงินบริจาคให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำไปใช้ในกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด”
พันเอก วิชิต มักการุณ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก และรับมอบเงินบริจาคให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำไปใช้ในกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดย พระครูปลัดสุขวัฒน์ (พระอาจารย์ต้อม วัดท่าสะแบง) ณ วัดท่าสะแบง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ ผู้มีจิตศรัทธา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีฯ
(เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น.)