“มทบ.27 เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยนักบำบัดในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดในรูปแบบระยะยาว “มินิธัญญารักษ์””
พันเอก วิชิต มักการุณ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ พันเอก นิติกร ศิริคำ หัวหน้ากองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 9 นาย เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยนักบำบัดในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดในรูปแบบระยะยาว “มินิธัญญารักษ์” ร่วมกับ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุวรรณภูมิ, สถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ, สถานีตำรวจภูธรหัวโทน, ฝ่ายปกครอง อำเภอสุวรรณภูมิ, และ โรงพยาบาลพนมไพร ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี แพทย์หญิงนิภากร ตั้งเจริญธนกิจ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ /หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด และนายทวี ศรีขาว พยาบาลลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมและบรรยายให้ความรู้ เพื่อเตรียมรองรับผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดจากพื้นที่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และจะทำการเปิดศูนย์มินิธัญญารักษ์ในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป
(เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น.)