“รอง ผบ.มทบ.27 นำสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ และประชาชนจิตอาสาฯ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9”
เช้าวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ ผาน้ำทิพย์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด พันเอก วินัย เจริญศิลป์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 (นายทหารราชองครักษ์ CAT904) ได้นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ, สมาชิกโครงการฯ, ส่วนราชการ, รด.จิตอาสา, ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาเอาทำความดีด้วยหัวใจ ประมาณ 200 คน ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
ต่อจากนั้น รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำส่วนต่างๆ เปิดกิจกรรมทำความสะอาดชุมชน บ้านหนองแข้ หมู่ที่ ๖ ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดองสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน