“มทบ.27 ร่วมประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติ การขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด”
พันเอก วิชิต มักการุณ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ร่วมประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติ การขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พลตำรวจโท สรายุทธ สงวนโภคัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, พลตำรวจตรี ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นายภิญโญ โฆสิต ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบยาเสพติด ภาค 4 , นพ.นิสิต บุญอรัญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อมอบหมายนโยบายในการดำเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
โดย มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมให้การสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดอย่างเต็มขีดความสามารถ
(เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.)