มทบ.27 ร่วมประชุม ติดตามความพร้อมในการจัด กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
พันเอก วิชิต มักการุณ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก สุรชัย สารินทร์ ช่วยราชการกองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมประชุมติดตามความพร้อมในการจัด กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ณ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯจะเดินทางจากอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 8 มิถุนายน 2567 โดยได้กำหนด จุดรับมอบธง ณ โรงเรียนบ้านเซียงแหลมดินแดงโนนสวรรค์ ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด และจะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณลานหอโหวด 101 และในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 จังหวัดร้อยเอ็ดจะได้นำขบวน กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ไปส่งมอบให้กับจังหวัดมหาสารคาม ณ วัดท่างาม ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป
(วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 0900 น.)