มทบ.27 ร่วมให้การต้อนรับ ผอ.ศปปค.ฝกพ.ศปก.ทบ. และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายแก่กำลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2567″
พันโทหญิง พิบูลลักษณ์ มักการุณ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27/ ประธานที่ปรึกษา ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว มณฑลทหารบกที่ 27 และพันเอก จักรกฤษณ์ ช่วยพันธุ์ หัวหน้ากองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 /เลขาฯศูนย์ประสานงานฯ ร่วมให้การต้อนรับ พลตรี มานพ แฝดกลาง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ฝ่ายกำลังพล ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกและคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายแก่กำลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2567 รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ระดับหน่วยและผลการดำเนินงานที่หน่วยรับผิดชอบปี 2567 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี
(วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 0900 น.)