“การตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศภายใน ทบ. ระดับ มทบ. ประจำปี 2567
มณฑลทหารบกที่ 27 ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ภายในกองทัพบก ระดับ มณฑลทหารบก ประจำปี 2567 โดยมี กองทหารเกียรติยศ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 3 กองพัน ประกอบด้วย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 , กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 และ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 ณ ลานจอดเครื่องบิน ชุดบริการสนามบินและหอบังคับการบินที่ 6 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันเอก สมเด็จ พวงผกา เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็น หัวหน้าคณะกรรมการประเมินผล เพื่อคัดเลือกหน่วยที่มีผลการประเมินดีเยี่ยม เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับกองทัพภาคที่ 2 ต่อไป
ซึ่งการประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ เพื่อให้การปฏิบัติมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสม มีความพร้อมเพรียง เข้มแข็ง สง่างาม สมพระเกียรติ และยึดถือปฏิบัติได้ถูกต้อง