“ผบ.มทบ.27 นำจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวาในลำห้วยเหนือ เพื่อสนองพระราชปณิธาน ”
เช้าวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. บริเวณลำห้วยเหนือ ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 (จิตอาสาราชองครักษ์เวร CAT 904) เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา พระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวา โดยมี พันเอก วินัย เจริญศิลป์ (จิตอาสาราชองครักษ์เวร CAT 904), พันเอก ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27, หัวหน้าส่วนราชการ, รด.จิตอาสา, ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อเป็นการทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางในการระบายน้ำ เพื่อรองรับปริมาณน้ำที่มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันได้เข้าสู่ฤดูฝน และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรhttps://www.youtube.com/watch?v=6h-0KNslG9M