เมื่อ 17 ก.ค.61 เวลา 1030 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 มอบหมายให้ พ.อ.ชินวิช เจริญพิบูลย์ เสธ.มทบ.27 เป็นผู้แทน ร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.ร.อ.เป็นประธานในการประชุม