“กองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 27 (กองพันเสนารักษ์ที่ 6)และติดตามมาตรการพิทักษ์กำลังพลของหน่วยฝึกทหารใหม่ “
มณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พลตรี สวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 (3) ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 27 (กองพันเสนารักษ์ที่ 6) โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยสามารถรองรับผู้ที่เจ็บป่วยได้ จำนวน 100 เตียง
ต่อจากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมติดตามมาตรการพิทักษ์กำลังพลของหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 และ Home Isolation กองพลทหารราบที่ 6 ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด