“ศบภ.มทบ.27 ร่วมฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เพื่อให้เกิดความชำนาญ เข้าระงับเหตุได้ทันท่วงที”
บ่ายวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่บริเวณคลองรอบเมือง ถนนสตรีทอาร์ต จังหวัดร้อยเอ็ด พันเอก พิทักษ์ชัย กิ่งเกษ หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอุทกภัย) และเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยภายพลเรือน โดยมี นาย บรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธาน
การฝึกซ้อมแผนในวันนี้ เป็นการสมมุติสถานการณ์ มีฝนตกหนักในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทำให้มีน้ำท่วมขังและถนนขาด ไม่สามารถสัญจรได้ โดยมีผู้ประสบภัยติดอยู่ภายในบ้าน เจ้าหน้าที่ได้ทำการช่วยเหลือ โดยใช้เชือกทำแนวขวางกระแสน้ำ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย และลำเลียงผู้ประสบภัย ส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
การฝึกซ้อมในครั้งนี้ เป็นการวางแผนการฝึกซ้อมร่วมกันระหว่าง ทหาร, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งเป็นการบูรณาการ การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและท้องถิ่น เมื่อเกิดสาธารณภัย สามารถดำเนินการเข้าระงับเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที