มทบ.27 อบรมศีลธรรมกำลังพล เพื่อกล่อมเกลาจิตใจ และตั้งมั่นอยู่ในความดี
เช้าวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ พันโท สมบัติ มั่นคง รองหัวหน้ากองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ในหัวข้อ “งานได้ผล คนเป็นสุข “โดยได้บรรยายให้กับกำลังพลในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 27, โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 400 คน โดยมี หลวงพ่อ สุพล ชินวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าหนองหญ้าม้า เป็นผู้ให้ความรู้ทางธรรม มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กำลังพลได้มีโอกาสฟังธรรมบรรยายเพิ่มมากขึ้น นำมากล่อมเกลาจิตใจ ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม และนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างสังคม สร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป