“โรงครัวพระราชทาน”แจกจ่ายอาหารให้ผู้ประสบภัย ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายอาหารสุกให้แก่พี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมณฑลทหารบกที่ 27 และกองพลทหารราบที่ 6 ได้จัดโรงครัวพระราชทาน โดยมีชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27 และชมรมแม่บ้านกองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมประกอบอาหารสุกแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยที่วัดบ้านนาแซง จ.นาแซง อำเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด