วันเยี่ยมญาติทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 นำน้องทหารใหม่และญาติร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพและวันดินโลก” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณ ของในหลวง ร.9

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 0900 นาฬิกา บริเวณหน่วยฝึกทหารทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ ร้อยโทกิจจารักษ์ เสนามาตย์ ผู้ฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 นำทหารใหม่พบญาติ ตามนโยบายที่ให้ญาติเข้ามาเยี่ยมทหารใหม่ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ เพื่อคลายความกังวลแก่ญาติและทหารใหม่ โดยในวันนี้หน่วยฝึกทหารใหม่ได้นำญาติและทหารใหม่ร่วมปลูกต้นทองอุไร เฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระราชสมภพและวันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ต่อจากนั้น ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน สร้างความประทับใจและอบอุ่นใจแก่ทหารใหม่และญาติได้เป็นอย่างดี

สำหรับกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27ได้จัดให้ญาติเข้ามาเยี่ยมทหารใหม่ได้ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 0900 น. ถึง1500 น.จนกระทั่งสิ้นสุดการฝึก ยกเว้นสัปดาห์ที่ 9,10 นอกจากนี้ยังสามารถสอบถามความเป็นอยู่ผ่านทางกลุ่ม LINE ของทหารใหม่ได้ตลอดเวลา