มทบ.27 เตรียมความพร้อมกองร้อยช่วยเหลือประชาชน เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการตรวจความพร้อม กองร้อยช่วยเหลือประชาชน เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หากสถานการณ์ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ณ บริเวณสนามฝึกหน้า กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 คณะผู้บังคับบัญชา ฝ่ายเสนาธิการ และกำลังพลกองร้อยช่วยเหลือประชาชน มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 150 นาย ในการเตรียมความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ต่างๆ ชุดปฏิบัติการทำลายเชื้อ บุคลากรทางการแพทย์ รถกู้ชีพฉุกเฉิน และ รถครัวสนาม เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดวิกฤติสงครามเชื้อโรค สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการต่างๆในการสกัดกั้น ระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งที่ผ่านมา มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดกำลังหมวดทหารสารวัตร เข้าบูรณาการร่วมกับ แพทย์ พยาบาล ตำรวจ และหน่วยงานของจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร เพื่อปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ ด่านตรวจ สกัดไวรัสโควิด19 ไม่ให้แพร่ระบาดไปสู่ประชาชนในพื้นที่
มณฑลทหารบกที่ 27 ขอรณรงค์ให้พี่น้องประชาชน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ