“คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน”
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 1130 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก วิรัตน์ พึ่งพิง หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 รับมอบข้าวสารจำนวน 2 กระสอบจาก หจก.รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ เพื่อร่วมกิจกรรม Army Delivery ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 19 ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด