“ขุนภักดี 27 เติมความสุข สร้างรอยยิ้ม สู่วิถีชีวิตใหม่”
กองทัพบก โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27(ขุนภักดี 27)ร่วมกับ อาสาสมัครกิจการพลเรือน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และพี่น้องประชาชนบ้านดอนเกลือ ม.10 ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อสร้างการรับรู้ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ มอบหน้ากากอนามัย แนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น ไทยชนะ และ หมอชนะ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนชายไทย สมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการวิธีการร้องขอกรณีพิเศษ โดยใช้บทเพลงพื้นเมือง สร้างความสุขเติมรอยยิ้มให้ประชาชน