“ผบ.มทบ.27 มอบอาหารเสริม และยารักษาโรคให้กับกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชน แทนความห่วงใย”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 มอบอาหารเสริม และยารักษาโรคให้กับกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชน กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และเป็นการดูแลสุขภาพพลานามัย ของกำลังพล ที่ได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2565 เป็นต้นมา
.
ซึ่งกำลังพลได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างสุดความสามารถ ทั้งการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายประชาชนเข้าออกพื้นที่ประสบภัย การขนย้ายสิ่งของเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบภัย ตลอดจนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในปลอดภัยตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 2 ซึ่งส่งผลดีต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์นำ้ในพื้นจะคลี่คลาย